Skal det altid være spansk cedertræ?

Der bliver primært brugt tre typer træ til indvendig beklædning af humidorer:

 • Spansk cedertræ (langt det mest populære)
 • Amerikansk (eller canadisk) rød cedertræ
 • Honduras mahogni

Spansk cedertræ tilbyder følgende fordele (botanisk betegnelse “cedrela odorata”):

 • Beskyttelse mod tobaksorme – ved hjælp af cedertræets specielle duftstofsegenskaber
 • Høj fugtighedsabsorbering – dette sikrer et stabilt klima inden i humidoren og at skimmel forebygges
 • Hjælper cigarmodningsprocessen
 • Gavnlig effekt på smagen af cigarerne

Spansk cedertræ kommer ikke fra Spanien, som man ellers skulle tro, men er som regel importeret fra Brazillien og andre syd- og centralamerikanske lande. I enkeltstående tilfælde dannes der harpiks på ydersiden af træet (Se også humidoren bløder/harpiks). Risikoen for harpiksdannelse kan nedsættes betydeligt ved på forhånd at tørre træet grundigt.

Amerikansk rød cedertræ er ikke så godt som spansk cedertræ i forhold til fugtabsorbering og det har en mere intens aroma. Nogle humidorproducenter bruger amerikansk cedertræ fordi det er billigere og der ingen fare er for harpiksdannelse. Specielt når man lagrer cigarer i lange perioder, vil cigarerne tage en stærk træagtig smag, som generelt ikke er ønskværdigt.

Honduras mahogni har en fugtighedsabsorbering på samme niveau som spansk cedertræ og har samtidig en mindre intens aroma. Desværre betyder det, at forebyggelsen af orme og aromaens betydning for cigarsmagen ikke er så god som egenskaberne i spansk cedertræ.

Fineren i det invendige træ bør ikke være forarbejdet.

For langtidsopbevaring af cigarer bør man foretrække de humidorer, som er beklædt med spansk cedertræ.

Alle adorini humidorer er udelukkende lavet med indvendig beklædning af spansk cedertræ.

fortsæt til ”finer eller massivt træ”

Finer- eller massiv trækonstruktion

Der er basalt set to forskellige muligheder for at konstruere humidorer::

 • Baseret på MDF (middelhård fiberplade), interiøret er beklædt med finer af spansk cedertræ og eksteriøret består af finer af en slags hårdttræ (ofte kirsebær).
 • Hele humidoren er produceret af massivt træ og er beklædt indvendigt med spansk cedertræ (nogle gange er hele humidoren lavet af massivt spansk cedertræ uden indvendig beklædning).

Modsat den generelle opfattelse, så er humidorer i massivt træ ikke nødvendigvis bedre end humidorer af finer. Den højere pris i materialer af massivt træ vil normalt blive opvejet af den meget mere komplicerede konstruktion af finerhumidorer.
Eftersom fugtigheden inde i humidoren er meget højere end udenfor, vil det indvendige træ udvide sig og medføre spændinger i væggene af humidoren.

Her har finerhumidorer fordelen ved at det indvendige MDF vil udvide sig mindre ved forhøjelse af luftfugtigheden. Derfor vil der opstå færre spændinger inde i humidoren – spændinger, som måske ellers ville medføre sprækker og skævheder i humidorlåget. En yderligere fordel ved finerkonstruktionen er, at højglanslak bedre kan påføres hårdttræsfiner.

Massive træhumidorer af spansk cedertræ er mere udsatte for buler og skader, da træeet ofte er meget blødt. Som tidligere nævnt, begrænser blødheden i spansk cedertræ holdbarheden og glansen af lakken på ydersiden. Derfor er konstruktionen af humidorer i MDF blevet standard i humidorproduktion, fremfor i massivt træ.

fortsæt til ”hermetisk forsegling”

Skal luftfugteren have et lufttæt segl?

Humidorer bør være så tætte, at der kan fastholdes en konstant luftfugtighed indeni.

fortsæt til ”glas- eller trælåg”

Glas- eller trælåg

Ved opbevaring af cigarer, der skal bruges indenfor et par måneder, er både glas- og trælåg lige brugbare. Men hvis du skal lagre cigarer over flere år i en humidor, så vil en humidor med glaslåg bestemt være at foretrække. Ved brug af humidorer med glaslåg, så undgå at have humidoren stående i direkte sollys. Længerevarende opbevaring kan forårsage misfarvning i de første rækker af cigarer.

På den anden side, så har glaslåger en fordel over trælågshumidorer, da de ikke behøver at blive åbnet så tit – og de vil være åbne i kortere perioder. Dermed kan man fastholde en mere konstant luftfugtighed inden i humidoren. Dette er specielt brugbart for humidorer i restauranter, klubber og hoteller.

Glasdøre i kabinet-humidorer behøver ikke at have negative konsekvenser på cigaropbevaring, så længe cigarerne er opbevaret i deres originale æsker. I forhold til placering af kabinethumidorer, så bør glasdøren aldrig udsættes for direkte sollys.

fortsæt til ”kvalitetskriterier for humidorer”

Kvalitetskriterier for humidorer

For nyligt er prisen på almindelige humidorer blevet sænket kraftigt. Mange købere er forvirrede over de store prisforskelle, som findes på markedet – specielt når humidormodeller ofte ser ud til at være ens.

Først og fremmest, hvilke funktionelle egenskaber skal en humidor da opfylde? Basalt set, en humidor skal kunne fastholde en konstant luftfugtighed på omkring 70% og skal fastholde et konstant niveau indenfor de forskellige dele af humidorinteriøret.

Denne basale funktionalitet af humidoren er bestemt af følgende kriterier:

 • Brug af tilstrækkelig og effektivt fugtningssystem. Aktive elektroniske fugtningssystemer såsom adorini cigar heaven er den bedste mulighed her. Blandt de passive fugtere, er polymerbaserede fugtere at foretrække fremfor svampebaserede modeller.
 • Indvendig beklædning med spansk cedertræ som absorberer fugtighed godt og sikrer et konstant indeklima. Foruden at bruge den rigtige type spansk cedertræ, så er tykkelsen af det spanske cedertræ kritisk. Normal spansk cedertræsbeklædning er kun 1-2mm og udnytter ikke fuldt ud de fordele, der er ved træeet.
 • Luftcirkulation inde i humidoren. Konstruktionen af interiøret og designet af elementerne i humidoren skal tillade fri luftcirkulation til alle indvendige områder. Utilstrækkelig luftcirkulation er en svaghed i mange humidorer i alle prisklasser.

Derudover bliver kvaliteten af en humidor også bestemt af følgende:

 • Hængsler skal være holdbare og sikre en gnidningsfri åbning i mange år. På kvalitetshumidorer bruges kun kvadranthængsler.
 • Brug af et præcist hygrometer. Hygrometre baseret på en hårmekanisme er at foretrække fremfor dem, der er baseret på metalfjedermekanismer.
 • Hårdheden af trærammen på humidoren. En stærk humidorramme forbedrer isolationen i humidoren og gør det til en vigtig faktor i højkvalitetskonstruktioner.
 • Lakkvalitet.

I udviklingen af adorini luksushumidorer, er de bedste løsninger søgt baseret på førnævnte kriterier. Kombinering af de mest sofistikerede komponenter, højkvalitetsmaterialer og innovativ konstruktion gør, at adorini luksusserien sætter kvalitetsstandarden i konstruktion af humidorer og beviser, at humidorer af høj kvalitet ikke nødvendigvis behøver at koste en formue.

fortsæt til ”luftfugtere: optimalt luftfugtighesniveau”