Finer- eller massiv trækonstruktion

Der er basalt set to forskellige muligheder for at konstruere humidorer::

  • Baseret på MDF (middelhård fiberplade), interiøret er beklædt med finer af spansk cedertræ og eksteriøret består af finer af en slags hårdttræ (ofte kirsebær).
  • Hele humidoren er produceret af massivt træ og er beklædt indvendigt med spansk cedertræ (nogle gange er hele humidoren lavet af massivt spansk cedertræ uden indvendig beklædning).

Modsat den generelle opfattelse, så er humidorer i massivt træ ikke nødvendigvis bedre end humidorer af finer. Den højere pris i materialer af massivt træ vil normalt blive opvejet af den meget mere komplicerede konstruktion af finerhumidorer.
Eftersom fugtigheden inde i humidoren er meget højere end udenfor, vil det indvendige træ udvide sig og medføre spændinger i væggene af humidoren.

Her har finerhumidorer fordelen ved at det indvendige MDF vil udvide sig mindre ved forhøjelse af luftfugtigheden. Derfor vil der opstå færre spændinger inde i humidoren – spændinger, som måske ellers ville medføre sprækker og skævheder i humidorlåget. En yderligere fordel ved finerkonstruktionen er, at højglanslak bedre kan påføres hårdttræsfiner.

Massive træhumidorer af spansk cedertræ er mere udsatte for buler og skader, da træeet ofte er meget blødt. Som tidligere nævnt, begrænser blødheden i spansk cedertræ holdbarheden og glansen af lakken på ydersiden. Derfor er konstruktionen af humidorer i MDF blevet standard i humidorproduktion, fremfor i massivt træ.

fortsæt til ”hermetisk forsegling”