Andet trin: Påfyldning af luftfugteren

Læg luftfugteren på en tallerken og fugt den med propylenglycolopløsningen (for svampe-baserede luftfugtere) eller destilleret vand (for adorini luksusluftfuger baseret på akrylpolymerer). Lad luftfugteren ligge i væsken i omkring 5 minutter. Så snart luftfugteren har absorberet nok væske, så ryst den så væsken der ikke er absorberete fjernes. Tør luftfugteren med et klæde og placer den i humidoren.

fortsæt til ”Tredje trin: Fugtning af humidoren”