Analog eller digital

Humidorer bliver generelt tilbudt med analoge hygromtre.
Der skelnes mellem tre systemer af analoge hygrometre:

  • Analoge hygrometre med metalfjeder:
    Hygrometre med metalfjeder er brugt i hovedparten af alle humidorer. Disse hygrometre er ikke så dyre, men har kun begrænset præcision.
  • Analog hygrometre med naturligt hår:
    Hygrometre med naturligt hår er mere præcise. Desværre kræver det også stor vedligeholdelse at fastholde præcisionen i disse hygrometre. Derfor anses de generelt ikke for at være de bedste at bruge i humidorer.
  • Analoge hygrometre med syntetisk hår:
    Hygrometre med syntetiske hår er cirka ligeså præcise som hygromtre med naturlige hår. De behøver dog ingen vedligeholdelse fra brugerens side og er derfor anset som de bedste at bruge i humidorer.

Adorini hårhygrometre måler fugtighed baseret på højkvalitets syntetisk hår. De bliver produceret eksklusivt for adorini af en kendt tysk producent i en speciel ”cigarversion”, som er optimeret for høje niveauer af fugtighed i humidorer. Hygrometre når den højeste præcision indenfor et begrænset interval er fugtighed. Normale hygrometre er derfor sat til at fastsætte præcision i et meget lavere interval af fugtighed omkring 30% til 60%. For den normale fugtighed for cigaropbevaring over 65%, giver disse normale analoge og digitale hygrometre derfor en dårligere præcision.

The adorini hårhygrometre bliver afsendt kalibrerede, så der generelt ikke er brug for kalibrering før ibrugtagning.

Alternativt kan humidoren være udstyrret med et digitalt hygrometer. Digitale hygrometre tillader nemmere læsning og skal ikke kalibreres. Bemærk venligst også, at digitale hygrometre behøver noget tid til at vænne sig til ændringer i fugtighed og ikke vil vise ændringer med det samme. Digitale hygrometre er ikke nødvendigvis mere præcise end analoge hygrometre. Adorini digitalhygrometeret er et af de få digitale hygrometre på markedet, som er optimeret for bedste præcision for fugtighedsniveauer over 65%.

fortsæt til ”at måle præcision”

At måle præcision

Analoge hygrometre skal kalibreres før ibrugtagning første gang. Undtaget er adorini hårhygromtre, som er kalibreret før forsendelse. Selv disse kan dog behøve rekalibrering i tilfælde af hård behandling under transporten.

Som tidligere nævnt, er præcisionen af de mest brugte metalfjederhygrometre begrænset. Højere præcision nås ved adorini hårhygrometre, som er optimeret til et højt nivea af luftfugtihed i en humidor. Man bør dog stadig være opmærksom på, at hvis man sammenligner måling af temperatur med måling af luftfugtighed, så er målingen af luftfugtigheden mindre præcis. Selv i professionelle hygrometre til hundredetusindvis af kroner på laboratorier garanteres der kun en præcision på +/- 2% fra producenten.

Analoge hygrometer bør rekalibreres årligt. Hvis en humidor er udstyret med et traditionelt metalfjederhygrometer, er det især nødvendt at lægge mærke til ændringer i fugtighesniveauet. Når man bruger fugtningssystmer baseret på akrylpolymer eller svampe-baserede luftfugtere med popylenglycolopløsning (Se forklaring af luftfugtere) bør fugtigheden automatisk stabilisere sig omkring 70%. Her behøver man kun at påfylde det destilleret vand eller propylenglycol (for svampe-baserede fugtere) så snart fugtigheden falder. Hvis man er i tvivl, kan man ved at røre cigarerne mærke, om de bliver opbevaret i korrekt klima.

fortsæt til information om den korrekte forberedelse af humidoren: ”Kalibrering af hygrometret”