At måle præcision

Analoge hygrometre skal kalibreres før ibrugtagning første gang. Undtaget er adorini hårhygromtre, som er kalibreret før forsendelse. Selv disse kan dog behøve rekalibrering i tilfælde af hård behandling under transporten.

Som tidligere nævnt, er præcisionen af de mest brugte metalfjederhygrometre begrænset. Højere præcision nås ved adorini hårhygrometre, som er optimeret til et højt nivea af luftfugtihed i en humidor. Man bør dog stadig være opmærksom på, at hvis man sammenligner måling af temperatur med måling af luftfugtighed, så er målingen af luftfugtigheden mindre præcis. Selv i professionelle hygrometre til hundredetusindvis af kroner på laboratorier garanteres der kun en præcision på +/- 2% fra producenten.

Analoge hygrometer bør rekalibreres årligt. Hvis en humidor er udstyret med et traditionelt metalfjederhygrometer, er det især nødvendt at lægge mærke til ændringer i fugtighesniveauet. Når man bruger fugtningssystmer baseret på akrylpolymer eller svampe-baserede luftfugtere med popylenglycolopløsning (Se forklaring af luftfugtere) bør fugtigheden automatisk stabilisere sig omkring 70%. Her behøver man kun at påfylde det destilleret vand eller propylenglycol (for svampe-baserede fugtere) så snart fugtigheden falder. Hvis man er i tvivl, kan man ved at røre cigarerne mærke, om de bliver opbevaret i korrekt klima.

fortsæt til information om den korrekte forberedelse af humidoren: ”Kalibrering af hygrometret”